Tag Archives: kcal

นับแคลง่าย ๆ โดยไม่ใช้ตราชั่ง

เอาใจสายนับแคลกันหน่อย ใครที่ประสบปัญหาอยากนับแคลอรีแต่จะบันทึกแคลบางทีก็ไม่มี

รวมข้อมูลอาหาร 1 ช้อนให้กี่แคล?

รวมพลังงาน จากอาหาร 1 ช้อนโต๊ะ!!
กดแชร์ เพื่อ save ไว้เลย…

หลายๆครั้งเราดูข้อมูลใน Nutrition Fact เค้าบอกเราว่า อาหารนี้ 100g ให้พลังงาน XXX แคล..