Tag Archives: เส้นผม

รวมเรื่องรังแค

ว่ากันว่า ครึ่งนึงของประชากรโลกล้วนเคยเป็น “รังแค” มาก่อน โดยสาเหตุหลักมาจาก เชื้อรา (ชื่อว่า Malassezia) ที่อาศัยอยู่บนหัวเรา

ปัญหาจากผม แบบเส้นผมบังภูเขา

รู้มั้ย ปัญหาสิวที่หลัง รังแค ผมร่วง ผมบาง บางทีเกิดจากพฤติกรรมของเรา หรือไม่แน่ … อาจเกิดจาก “แชมพู” ก็ได้