Tag Archives: เค็ม

รวมปริมาณโซเดียม ในอาหารยอดฮิต

อาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ล้วนมีโซเดียมซ่อนอยู่ทั้งนั้น ทั้งโซเดียมที่มีอยู่ในธรรมชาติ และโซเดียมที่ใส่เพิ่มเข้าไป ซึ่งโซเดียมนี้ก็มีประโยชน์นะ