Tag Archives: หิว

EP.10 ทำไมเครียดแล้วถึงอ้วน

ทำไมยิ่งเครียดยิ่งหิว ทำไมการกินถึงเป็นวิธีคลายเครียด แล้วถ้าเรายิ่งเครียดมากๆ จะส่งผลต่อร่างกายในด้านไหนบ้าง