Tag Archives: หนังศีรษะ

รวมเรื่องรังแค

ว่ากันว่า ครึ่งนึงของประชากรโลกล้วนเคยเป็น “รังแค” มาก่อน โดยสาเหตุหลักมาจาก เชื้อรา (ชื่อว่า Malassezia) ที่อาศัยอยู่บนหัวเรา