Tag Archives: สารพิษ

เลือกซื้ออาหารยังไง ให้ห่างไกลสารปนเปื้อน

VDO สรุปเรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร
วิธีเลือกซื้อและทำความสะอาดอาหารแต่ละชนิด

วิธีจัดการฟอร์มาลีนที่ตกค้างในอาหาร

ฟอร์มาลีน! แค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกกลัวซะแล้ว

แล้วใครจะรู้ว่าอาหารหลายอย่างที่เราซื้อกินนั้น อาจมี ฟอร์มาลีน ตกค้างอยู่ด้วย!