Tag Archives: ปวดเข่า

วิ่งท่าไหน เสี่ยงปวดตรงไหน?

วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่งแบบพี่ตูนๆ เห็นพี่ตูนวิ่งแล้วอยากวิ่งจากใต้สุดไปเหนือสุดบ้าง

ทำไมวิ่งแล้วปวดเข่า

จะทำยังไง ถ้าทุกฝีเท้าที่ก้าวออกไป ต้องทรมานกับการปวดเข่า

อาการปวดเข่าในนักวิ่ง (Runners Knee) นั้นพบได้มากถึง 30%