Tag Archives: ปวดขา

วิ่งท่าไหน เสี่ยงปวดตรงไหน?

วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่งแบบพี่ตูนๆ เห็นพี่ตูนวิ่งแล้วอยากวิ่งจากใต้สุดไปเหนือสุดบ้าง