MENU

เครื่องดื่มให้ความสดชื่น ดับกระหาย คงคุณค่าสารอาหารไว้ครบถ้วน (สำหรับ Happy Delight Set มีจำหน่ายทุกสาขา ยกเว้นสาขาจามจุรีสแควร์, สาขาโรงพยาบาลศิริราช และสาขาโรงพยาบาลจุฬาฯ)