รวมมุขฮาบ้างไม่ฮาบ้าง

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.