โตแล้ว ใครควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง ?

โตแล้วควรฉีดวัคซีนอะไรบ้าง?

เชื่อว่าตอนเด็กๆ ทุกคนคงเคยฉีดวัคซีน และอาจคิดว่าวัคซีนเป็นเรื่องของเด็ก แต่จริงๆแล้ว ตอนโตก็ยังต้องฉีดวัคซีนอยู่นะ 

เพราะ บางวัคซีนที่เคยฉีดไปแล้วตอนเด็ก ไม่ได้ป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต จึงควรฉีดซ้ำตอนเป็นผู้ใหญ่ด้วย

หรือ บางโรคตอนเด็กอาจจะยังไม่เสี่ยง แต่พออายุมากขึ้นร่างกายอ่อนแอลง ก็เสี่ยงมากกว่าตอนเป็นเด็ก

วันนี้ลุงเลยจะมาเล่าให้ฟังว่า วัคซีนที่แนะนำให้ผู้ใหญ่ฉีดมีอะไรบ้าง ?

1. วัคซีน HPV

ใครควรฉีดบ้าง ? : ผู้หญิง และผู้ชาย(โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย) อายุ 9-26 ปี และ ควรฉีดก่อนมี sex ครั้งแรก จะป้องกันได้ดีสุด

แต่ถ้าอายุเกิน หรือเคยมี sex แล้วก็ฉีดได้นะ แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนจะน้อยลงไปจ้า

2. วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันบาดทะยัก

ใครควรฉีดบ้าง ? : ทุกคนควรฉีดกระตุ้น 1 เข็ม ทุก 10 ปี เพื่อให้ภูมิคุ้มกันยังอยู่

3. วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ใครควรฉีดบ้าง ? : ทุกคนสามารถฉีดได้ โดยฉีด ปีละ 1 ครั้ง แต่จะมีกลุ่มที่เสี่ยงสูง ควรไปฉีดมากๆ เช่น คนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป คนท้อง คนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต หรือเอดส์ รวมถึงคนที่อยู่บ้านเดียวกับกลุ่มความเสี่ยงสูงด้วยนะ

4. วัคซีนปอดอักเสบ

ใครควรฉีดบ้าง ? : ทุกคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไป เพราะภูมิคุ้มกันเริ่มอ่อนแอ

5. วัคซีนอีสุกอีใส

ใครควรฉีดบ้าง ? : ทุกคนที่ยังไม่เคยเป็นอีสุกอีใสควรฉีด

ใครยังไม่เคยฉีดอันไหน อย่าลืมไปฉีดกันนะ เรื่องแบบนี้กันไว้ ย่อมดีกว่าแก้เสมอจ้า

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้อง