สรุปไขมันทรานส์ในอาหารแบบไหนต้องกังวล

เมื่อก่อนไขมันทรานส์เคยมีในอาหารมากมายโดยเฉพาะเบเกอรี แต่พอค้นพบว่าไขมันทรานซ์อันตราย ก็มีประกาศห้ามโรงงานใช้กระบวนการผลิตที่จะเกิดไขมันทรานส์ออกมา.. ผู้ผลิตหลายเจ้าจึงปรับวิธีการผลิต และทำให้ปัจจุบันอาหาร ที่เคยมีไขมันทรานซ์ ก็สามารถผลิตได้โดยที่ไม่มีไขมันทรานซ์แล้ว..

แล้วสังคมไทย ที่(เกือบ)ไร้ ไขมันทรานซ์นี้ จะต้องกังวลไขมันทรานซ์จากอาหารใดอีกบ้าง? ลุงโจนส์สรุปมาให้แล้วครับ

อ้างอิงข้อมูล: http://www.fda.moph.go.th/sites/food/FileNews/388_Q-A.pdf