สำนักงานใหญ่

       บริษัท โจนส์สลัด จำกัด 57 ซอยลาดพร้าว 18
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-0829895

JonesSalad.th@gmail.com

ทีมมีเดีย (ติดต่อทำสาระความรู้สุขภาพ)

Fb.me/JonesSalad

Media@Jonessalad.com